Incident

Problem med inloggning för vissa kunder i QBIS

Stängd | 10.11.2020 | 09:58 GMT+01:00

Inloggningsproblemen är lösta

Löst | 09.11.2020 | 15:23 GMT+01:00

Inloggningsproblemen ska nu vara helt lösta.

Övervakar | 09.11.2020 | 11:22 GMT+01:00

Problemet med inloggning ska nu vara löst för alla kunder. Vi fortsätter att monitorera händelsen.

Lösning på gång | 09.11.2020 | 09:36 GMT+01:00

Vissa kunder har fortfarande problem, åtgärd på gång

Lösning på gång | 09.11.2020 | 09:20 GMT+01:00

Problemet med inloggning för vissa kunder ska nu vara löst men vi fortsätter att övervaka.

Statussidan använder Admin Labs